Lite om hattens skötsel

Beroende på vilken typ av hatt man har eller tänker införskaffa, så finns det lite olika saker att tänka på.

Låt oss först titta på den vanligaste cowboyhatten eller vanliga filthatten. Som namnet anger, så tillverkas hatten av filt dvs fibrer som filtats samma och efter en flerstegsprocess erhållit den täthet och styvhet som efterfrågas. Hatten skall ju skydda oss mot vädret, dvs både sol, nederbörd och temperatur. Nederbörden klarar hatten genom att man använder just fibrer som naturligt stänger ute vatten. Ju högre kvalitet på hatten, desto bättre tål den väta. 

Tänk på följande för att hålla hatten i så gott skick som möjligt:

1) Bästa platsen för hatten är på huvudet. Om den inte är där, bör den bevaras så att brättet ej belastas. Detta kan ske genom att lägga den på kullen dvs upp och ned eller genom att placera den i därför avsedd kartong eller väska elle rett lämpligt hattställ.

2) När hatten blivit blöt, låt den torka på välluftad plats. Gärna liggande upp och ned på kullen.

3) Peta inte på brättet i onödan. Varje gång vi tar på hatten, kommer vi lämna en liten fettansamling från huden. Så småningom blir detta fläckar som är svåra att ta bort.

4) Hålla hatten ren. Det finns speciella borstar för detta, men även svampar som är billiga och gör ett bra jobb. På ovansidan borstar man hatten moturs och på undersidan medurs.

5) Hatten kommer ovillkorligen att förändras. Det är alltid bra att lämna in hatten för lite uppfräschning genom ångning innan förfallet gått för långt.

När det gäller s.k.mjuka filthattar, som är rätt populära som fritidshattar, bortfaller bekymret med formen. Dessa är pressade till sin givna form och har ibland en ståltråd i brättet för att kunna formas. Dessa hattar kan man sköta enligt ovan, men man kan inte ånga upp dem och återställa tidigare form eller ändra formen.

Med stråhattar är det minst bekymmer. De är som de är. Man kan dessutom torka av dem med en fuktig trasa för rengöring. Även stråhatten kan ångas eller blötas för att ändra/rätta till formen, men det är betydligt besvärligare än med en bra filthatt. Dessutom har stråhatten som regel en ståltråd i brättet som hjälper den att hålla formen. Man kan försiktigt böja ståltråden och därmed ändra brättets form, men ofta krävs dessutom ånga för att rätta till eventuella bucklor som bildas.