Begränsad service 8-16 Januari

Under tiden 8-16 Januari kan det bli viss fördröjning i vår kundservice.

Det är mycket som skall ordnas när ett år tar slut och ett nytt tar vid. Nya produkter skall inte bara in, vi skall lära känna dem och kunna förklara deras egenskaper också. Det tar lite tid och sker nu i Januari. Därför vill vi förbereda er på att vår kundservice kanske blir lite långsammare mellan den 8 och 16 Januari. Även servicen i vår gårdsbutik kommer att vara lite begränsad då.

2020-01-05 13:30