Nu finns RidersRasp Original samt tillbehör till denna tillgängliga i Sverige.

Riders Rasp är utvecklad för att göra det möjligt för hästägare att ta hand om hästens hovar på ett säkert och enkelt sätt mellan besöken av professionella hovslagare eller verkare. Bibehåll korrekt hovform längre, fixa små sprickor eller flisor innan det blir värre, runda hoven om hästen tappar skon etc. RidersRasp Original har utbytbara raspar i två olika grovlekar, vilket ökar möjligheterna och naturligtvis håller kostnaderna nere då du bara byter raspen i handtaget när den blir slö och inte hela produkten.

Dessutom Finns  RapsNGo, en professionellt verktyg som gör allt en vanlig rasp gör. Men den är egonomiskt utformad för lättare arbete och har så hård rasp att även nitningen kan raspas bort vid byte av skor. 

Nedan finns dessutom en rad andra praktiska hovvårdsprodukter.