Våra Romaltyglar och Rein Chains

De Romaltyglar vi visar här, är av enklare brukskvalitet. Om du söker en lite bättre Romal, tillverkad på traditionellt sätt, så har vi en sortering sådana i vår fysiska butik. Utbudet varierar och vi kan ta hem Romaler efter önskemål.

De Romaler som visas här, är avsedda att användas kopplade direkt till bettet eller via hake eller mycket kort kedja. Vid användning av längre kedja rekommenderar vi kortare Romal  (80") som tillverkats för detta ändamål. I regel har vi alltid något sådant hemma. Ring gärna och hör med oss, så att du får precis det du önskar.

Även tygelkedjor har vi en bättre sortering av i fysiska butiken.