Bildnamn Weaver

Westerntyglar finns i rad olika varianter och kvalitéer. Liksom vid valet av sadel är det många faktorer som spelar in, en tygel är inte bara en tygel. Dels finns det olika typer av westerntyglar, som öppna delade, ropingtyglar, contest eller barrel race tyglar, romaltyglar, mecatetyglar t.ex. Dels tillverkas de i olika typer av material.

De delade öppna tyglarna är väl de vanligaste och de som många förknippar med westernridningen. Dessa finns i olika sorters material, längd, tjocklek och bredd. Allt för att passa den individuella smaken och behovet. En bra tygel har en viss vikt och ger god känsla. Tyvärr är det så att ju billigare en tygel är desto sämre känsla har har den också. Eftersom tygeln ju är vår kontakt med hästen, endera via ett bett eller ett bettlöst alternativ, gäller det att denna förbindelse till hästen fungerar och kan ge en så nyanserad signal som vi eftersträvar. Men, sitter man med ett konstant drag på kanske 5-10 Kg i handen, så spelar det förmodligen inte så stor roll vad man har för tygel, det blir ändå inte så mycket kommunikation. För en normalstor häst brukar längden 7-8 fot för var tygel vara OK. De billigaste tyglarna är ofta endast 6 fot, vilket ofta är för kort.

Förutom den öppna delade tygeln finns det slutna roping och contest tyglar. Dessa är förhållandevis korta, 7-8 fot från bettring till bettring.

Romaltygeln är ett mellanting. Det är i princip en sluten tygel i vilken det sitter en, i regel, löstagbar tygel del som kan användas som spö. Dessa tyglar skall vara av flätat material för att vara tillåtna på tävling.

Mecatetygeln är ett 22-24 fot långt rep som fästes som en sluten tygel i tränsbettet eller bosalen. Längden på repen räcker för att även skapa ett ledrep av den ena änden. Om tygeln används till tränsbett, sitter som regel s.k. slobber straps mellan rep och bett. Detta är läderstycken som skonar repet från t.ex. saliv från hästens mun.

Härtill finns det olika typer av träningstyglar för olika syften.

Vi har dessutom olika reservdelar till tyglar.

Tag gärna kontakt med oss om mer information om westerntyglar.