Sadel- och Showfiltar från Weaver

Showfiltar Diamond Wool

Padskydd och Liners

1/4 CONTRD FELT LINER,32 X32

Konturskuren Ullfilt Liner 1/4"

1/2 CONTRD FELT LINER,30 X30

Konturskuren underläggspad i ullfilt

1/4" Premium Wool Liner 30x30

Premium Ull Liner 1/4" (6mm)

100%FELT SADDLE PAD,1/4 WHITE

Padskydd / Liner

PAD PAL BLACK WESTERN SQUARE L

Pad Pal Padskydd

"FELT LINER WESTERN 1/4"""

Cashel Contoured Felt Liner 1/4"