Sadel- och Showfiltar från Weaver

Showfiltar Diamond Wool

Padskydd och Liners

"1/4"" CONTRD FELT LINER,32""X32"""

Konturskuren Ullfilt Liner 1/4"

"1/2"" CONTRD FELT LINER,30""X30"""

Konturskuren underläggspad i ullfilt

1/4" Premium Wool Liner 30x30

Premium Ull Liner 1/4" (6mm)

PAD PAL BLACK WESTERN SQUARE L

Pad Pal Padskydd

"FELT LINER WESTERN 1/4"""

Cashel Contoured Felt Liner 1/4"