DRAFT HORSE B/BAND HDSTL, ST

Pannbandshuvudlag i mörkt harnessläder för kallblod