HEADSTALL, DRAFT HORSE, ST

Pannbandshuvudlag i mörkt harnessläder för kallblod