Tänk på att skärpan i ett bett alltid ligger i ryttarens händer. Utveckla först bra och känsliga händer innan du söker bett med mer kraft. Du bör också se till att förstå hur det bett du tänkt använda fungerar, dvs vad som händer i hästens mun och vad hästen skall reagera på.